column1-image1Пълно счетоводно обслужване

column2-image1Данъчни консултации

column3-image1Изготвяне и подаване на данъчни декларации и справки

column3-image1Пълна обработка ТРЗ и личен състав

column2-image1Съставяне на ведомости за заплати

column3-image1Социално и здравно осигуряване

column1-image3Изготвяне и подаване на ДДС дневници и декларации

column2-image1Обработка на сделки внос и износ

column3-image1Акцизни декларации при внос на масла и др. подобни

column1-image3Подаване на болнични листове

column2-image1Годишно приключване

column3-image1Публикуване на ГФО в Агенция по вписванията

column1-image5Фирмена регистрация, удостоверения и др

column2-image1Финансово – икономически анализ и консултации

column3-image1По-бързо и интелигентно решение на проблемите

column1-image6По-малко притеснения по текущото счетоводно отчитане

column2-image1Точно спазване на сроковете за подаване на декларации, справки, отчети и др.

column3-image1Надеждна защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

column1-image6Плащате по-малки данъци, и то законно

column2-image1Връщате си редовно и коректно ДДС

Нека работим заедно

Добрите бизнес взаимоотношения са от изключителна важност, затова ние ще изградим здрава основа за бъдещата работа заедно, която да се базира на доверие и коректност.

Направи запитване